ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 -18:00.
Τηλέφωνο: (+30) 2811217131
Email: info@candiashop.gr